T.S. Chrániče stromčekov / The Tree Shield

Tags:
, , ,

T.S. Chrániče stromčekov / T.S. Tree Shield …tam, kde ciká psík, neporastie stromček, ani krík.

Chránia mladé stromy v mestskom prostredí pred nežiaducimi vplyvmi prostredia

Je tvarovo nenápadný a pevný, zabezpečuje dostatočný prísun vzduchu, svetla a vlhkosti, čím vytvára ideálne podmienky pre rast mladých stromčekov.

Po výrazných staviteľských zmenách, ktoré Bratislavu a tiež ostatné mestá za posledné roky postihli, si čoraz viac uvedomujeme význam zelených plôch. Pre plnohodnotný život v meste je preto dôležité udržiavanie existujúcej zelene a vznik novej výsadby.
Mladé a rovnako i dospelé stromy sú však v mestskom prostredí vystavené rôznym nežiaducim externým vplyvom, ktoré komplikujú ich prirodzený rast.
Medzi tieto prvotné ohrozenia stromov v meste patria domáci miláčikovia.
Pes je teritoriálne zviera, ktoré si inštinktívne značkuje „svoje“ prostredie – opakovane a na tie isté miesta. Vo voľnej prírode je tento proces prirodzený a neškodný. Problém nastáva v prípade vysokej koncentrácie psíkov na počet stromov v okolí.Psia moč je agresívna tekutina, ktorá obsahuje vysoké percento dusičnanov. Tá pri opakovanom kontakte s kôrou stromu spôsobuje poškodenie buniek kôry. Predovšetkým pre mladý strom je tento proces hrozbou, nakoľko sa stáva menej odolný voči chorobám a škodcom.

Ďalší negatívny vplyv na strom má mechanické poškodenie kôry. K nemu dochádza v prípade neopatrného kosenia v bezprostrednej blízkosti stromu a tiež pri kontakte s autami, ak sú stromy súčasťou parkovísk.

T.S. Chrániče sú určené najmä pre novú mestskú výsadbu na uliciach, sídliskách, v parkoch, ale aj na ochranu zelene v súkromných záhradách.